نویسنده = علیرضا شهریاری
تعداد مقالات: 1
1. پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-30

غلامرضا راهداری؛ حسن خسروی؛ اکبر فخیره؛ علیرضا شهریاری؛ محمد رضا راهداری