نویسنده = محمد جعفری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-50

جواد غلامی طبسی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی سرپرست


3. بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-57

فروغ کامرانی؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ ناصر باغستانی میبدی