نویسنده = Reyhaneh Masoudi
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 66-75

کامران کریمی؛ ریحانه مسعودی؛ سارا نخعی نژادفرد؛ بهناز زهتابیان


2. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 11-20

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی