نویسنده = بهناز زهتابیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 66-75

کامران کریمی؛ ریحانه مسعودی؛ سارا نخعی نژادفرد؛ بهناز زهتابیان


2. مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-36

بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ فاطمه منیری؛ بهناز زهتابیان