نویسنده = جواد رفیع شریف آباد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-60

جواد رفیع شریف آباد؛ غلامرضا زهتابیان