نویسنده = حسن احمدی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-98

لیلا بیابانی؛ حسن احمدی؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جعفر لطفی


2. بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 70-83

زهرا ایازی؛ طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ ناصر مشهدی