نویسنده = محمد زارع
تعداد مقالات: 4
1. تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد


2. برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-48

سهیلا پویان؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسین مختاری


3. مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-112

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد


4. بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 90-107

راحله صادق زاده پوده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اخوان قالیباف