نویسنده = حسین ملکی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و پهنه‌بندی مقدار بیشینه بارش روزانه ایران با استفاده از توزیع ویکبای و تکنیک زمین آمار

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-92

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ حسین ملکی نژاد


2. تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-45

اسماعیل سهیلی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی


3. بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-53

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد