نویسنده = محمدرضا اختصاصی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-48

سهیلا پویان؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسین مختاری


2. تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-45

اسماعیل سهیلی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی


3. بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-53

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد