نویسنده = بهزاد رایگانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

بهزاد رایگانی؛ زهرا خیراندیش؛ فرزانه کرمانی؛ منصوره محمدی میاب؛ عابد ترابی نیا


2. عملکرد داده‌های سنجش از دوری در ارزیابی تخریب خاک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 54-77

بهزاد رایگانی