نویسنده = آرش ملکیان
ارزیابی تغییر اقلیم تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای: حوضه دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 9، فروردین 1396، صفحه 15-30

10.22034/jdmal.2017.27854

مهسا میردشتوان؛ آرش ملکیان؛ محسن محسنی ساروی


ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 65-78

10.22034/jdmal.2015.18332

ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان