نویسنده = علی اکبر نظری سامانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-72

علی اکبر نظری سامانی؛ محمدرضا راهداری؛ غلامرضا راهی


2. کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-98

لیلا بیابانی؛ حسن احمدی؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جعفر لطفی