نویسنده = حسین آذرنیوند
تعداد مقالات: 5
2. تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-38

سید علی وصالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند


4. بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-50

جواد غلامی طبسی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی سرپرست


5. مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

حسین آذرنیوند؛ حسن مداحی عارفی؛ جمال آریان؛ آذین زارعی