نویسنده = حسین آذرنیوند
تعداد مقالات: 5
4. بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 43-50

جواد غلامی طبسی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی سرپرست


5. مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-10

حسین آذرنیوند؛ حسن مداحی عارفی؛ جمال آریان؛ آذین زارعی