نویسنده = حسین پیری صحراگرد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 84-95

افروز آبتین؛ حسین پیری صحراگرد؛ احمد پهلوانروی؛ جمشید پیری