نویسنده = سید زین العابدین حسینی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی رابطة ویژگی‌های برخالی مقطع دره‌ها با سازندهای زمین‌شناسی درحوزة آبخیز دشت یزد- اردکان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-46

مژده محمدی خشویی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سید زین العابدین حسینی


2. تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد