نویسنده = حسین بشری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد بارش مناطق نیمه‌خشک زاگرس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-28

لیلا قربانی؛ رضا جعفری؛ حسین بشری


2. مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-106

فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش