نویسنده = عاطفه جبالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-36

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


2. مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

دوره 4، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 107-112

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد