نویسنده = عاطفه جبالی
بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 21-36

10.22034/jdmal.2020.44927

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 107-112

10.22034/jdmal.2017.24801

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد