نویسنده = سید علی وصالی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-38

سید علی وصالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند