نویسنده = امیر هوشنگ احسانی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-53

علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ احمد گلیوری؛ مهسا عبدالشاه‏نژاد