نویسنده = ام البنین بذرافشان
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات خشکسالی هواشناسی در ایران تحت‌ تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 153-163

10.22034/jdmal.2021.243146

الهام مظفری؛ نوازاله مرادی؛ ام البنین بذرافشان


2. ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقلال میناب با بهره‌گیری از مدل RUSLE-3D و سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-132

10.22034/jdmal.2020.38480

محمدرضا عظیمی سردری؛ ام البنین بذرافشان؛ توماس پاناگوپولوس؛ الهام رفیعی سارودئی


3. برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 116-129

10.22034/jdmal.2018.30684

ام البنین بذرافشان؛ شهلا دهقان پیر؛ ارشک حلی ساز