نویسنده = ارشک حلی ساز
تعداد مقالات: 1
1. برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 116-129

10.22034/jdmal.2018.30684

ام البنین بذرافشان؛ شهلا دهقان پیر؛ ارشک حلی ساز