نویسنده = محسن حسینعلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-32

محسن حسینعلی زاده؛ محمد علی نژاد؛ نرگس کریمی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی