نویسنده = رضا جعفری
تعداد مقالات: 7
2. بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-36

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


3. بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد بارش مناطق نیمه‌خشک زاگرس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-28

لیلا قربانی؛ رضا جعفری؛ حسین بشری


5. مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-106

فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش


6. ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-56

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی


7. ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-115

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی؛ رضا جعفری