نویسنده = رضا جعفری
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-106

فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش


3. ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-115

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی؛ رضا جعفری


4. ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-56

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی