نویسنده = علی اکبر نظری سامانی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی متغیرهای موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی بر اساس تحلیل حساسیت (بررسی موردی: دشت قروه-دهگلان)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-13

امید رحمتی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد مهدوی


2. تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-42

حمید غلامی؛ سادات فیض نیا؛ سیدجواد احمدی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ احمد نوحه گر


3. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-20

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی