نویسنده = عصمت جعفری
تعداد مقالات: 1
1. نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica )

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-24

اصغر مصلح آرانی؛ عصمت جعفری؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ حمید سودایی زاده