نویسنده = شیما نیکو
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی و پوشش بر شدت بیابان‌زایی دشت مختاران با استفاده از روش CA_Markov

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-102

10.22034/jdmal.2021.246301

زهره رفیعی مجومرد؛ محمد رحیمی؛ شیما نیکو؛ هادی معماریان؛ حسن کابلی


2. تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 125-136

10.22034/jdmal.2021.243144

اکبر مرادی؛ احمد صادقی پور؛ شیما نیکو؛ یحیی پرویزی


3. ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 39-48

10.22034/jdmal.2013.17092

سید مهرداد طباطبائی‌فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو