نویسنده = سید حمید متین خواه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة قابلیت گیاه پالایی دو گونة عرعر (آسمان‌دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-118

سیما شافعی اسفدن؛ سید حمید متین خواه