نویسنده = نازنین قزاق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین انباشت فلز سرب ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در آق‌قلا، گلستان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-88

نازنین قزاق؛ حسن یگانه؛ حمیدرضا عسگری