نویسنده = محمدرضا اختصاصی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی رابطة ویژگی‌های برخالی مقطع دره‌ها با سازندهای زمین‌شناسی درحوزة آبخیز دشت یزد- اردکان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-46

مژده محمدی خشویی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سید زین العابدین حسینی