نویسنده = منصوره کارگر
تعداد مقالات: 2
1. تعیین جوامع و تنوع کارکرد گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع خشک بندگودر، استان کرمان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-190

10.22034/jdmal.2020.44936

زینب جعفریان؛ مژده دهقان؛ منصوره کارگر


2. تأثیر عوامل محیطی بر مقدار مواد مؤثرة گیاه Nepeta asterotricha Rech.f با بهره‌گیری از روش تحلیل کاهشی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-180

10.22034/jdmal.2020.38666

زینب جعفریان؛ مصطفی گلدان ساز؛ روجا صفاییان؛ علی سنبلی؛ منصوره کارگر