کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چندمعیاره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-76

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی