کلیدواژه‌ها = مقایسه زوجی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-76

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


2. مکان‌یابی استقرار نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة خشک سیستان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-74

حسین پیری صحراگرد؛ میثم امیری؛ ساناز تناکیان