کلیدواژه‌ها = پتانسیل آب برگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک برخی درختان مقاوم به خشکی در شرایط طبیعی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-118

زهرا جعفری؛ سیدحمید متین خواه؛ کیومرث ابراهیمی