کلیدواژه‌ها = سبزوار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-49

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ محمد خسروشاهی؛ حسن برآبادی