کلیدواژه‌ها = مرتع
بررسی عملکرد خصوصیات خاک تحت عملیات‌های ذخیره نزولات در مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22034/jdmal.2022.554711.1386

حامد احمدپور؛ اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی