کلیدواژه‌ها = مرتع
تعداد مقالات: 3
1. آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات پوشش اراضی در حوزۀ آبخیز سفیددشت –بروجن با به کارگیری سلول خودکار مارکوف

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-124

فاطمه نفر؛ عطاالله ابراهیمی؛ علی اصغر نقی پور


2. تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 125-136

اکبر مرادی؛ احمد صادقی پور؛ شیما نیکو؛ یحیی پرویزی