کلیدواژه‌ها = یزد
بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-120

10.22034/jdmal.2021.246303

زهره ارجمندی هرات؛ محمد امین اسدی زارچ


تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2019.36528

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد