کلیدواژه‌ها = بیابان‌زایی
تعداد مقالات: 6
2. مقایسة قابلیت گیاه پالایی دو گونة عرعر (آسمان‌دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-118

سیما شافعی اسفدن؛ سید حمید متین خواه


3. بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 74-90

محمد امین اسدی زارچ


4. تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-38

سید علی وصالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند


5. بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 40-52

میثم فریدونی؛ عباسعلی ولی؛ فاطمه پناهی؛ سید حجت موسوی؛ حسن خسروی


6. پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-30

غلامرضا راهداری؛ حسن خسروی؛ اکبر فخیره؛ علیرضا شهریاری؛ محمد رضا راهداری