کلیدواژه‌ها = خاک
قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 27-38

10.22034/jdmal.2013.17098

محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمدتقی کاشکی؛ مرتضی ابطحی