کلیدواژه‌ها = خاک
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-38

محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمدتقی کاشکی؛ مرتضی ابطحی