کلیدواژه‌ها = بیابان زایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت آلودگی پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن در مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه بافق)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 14-25

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور


2. ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-60

جواد رفیع شریف آباد؛ غلامرضا زهتابیان