کلیدواژه‌ها = گرد و غبار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر پوشش گیاهی، بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-148

مهدیه ایرانمنش؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش


2. مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-182

علی محمد قائمی نیا؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی