کلیدواژه‌ها = دریاچه نمک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 40-52

میثم فریدونی؛ عباسعلی ولی؛ فاطمه پناهی؛ سید حجت موسوی؛ حسن خسروی