کلیدواژه‌ها = گازهای گلخانه‌ای
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تغییر اقلیم تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای: حوضه دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-30

مهسا میردشتوان؛ آرش ملکیان؛ محسن محسنی ساروی


2. مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

حسین آذرنیوند؛ حسن مداحی عارفی؛ جمال آریان؛ آذین زارعی