کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-106

سرور داوری؛ علیرضا راشکی؛ مرتضی اکبری؛ علی اصغر طالبان فرد