کلیدواژه‌ها = ارگ اشکذر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-42

حمید غلامی؛ سادات فیض نیا؛ سیدجواد احمدی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ احمد نوحه گر