کلیدواژه‌ها = مناطق خشک
تعداد مقالات: 4
1. تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد


2. بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-98

اصغر زارع چاهوکی؛ فاطمه برزگر؛ علی زارع


3. بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 90-107

راحله صادق زاده پوده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اخوان قالیباف