کلیدواژه‌ها = مناطق خشک
تعداد مقالات: 7
1. بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-36

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


2. ارزیابی تأثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-178

سید محمد مهدی موسویان؛ عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی


3. مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-204

مریم باقرزاده همایی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی


4. تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد


5. بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-98

اصغر زارع چاهوکی؛ فاطمه برزگر؛ علی زارع


6. بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک

دوره 3، شماره 6، پاییز 1394، صفحه 90-107

راحله صادق زاده پوده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اخوان قالیباف