کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-38

خلیل قربانی؛ اسماعیل ولیزاده؛ صدیقه برارخان‌پور


2. بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-53

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد