کلیدواژه‌ها = گلباد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حساسیت رسوبات دریاچة مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-60

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح