کلیدواژه‌ها = مدیریت خشکسالی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-57

مریم باقری؛ مهرداد نیک نامی؛ حسین شعبانعلی فمی