دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 4 تا 6 آبان 1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22034/jdmal.2021.539412.1353

طوبی علیزاده؛ امیرحسین نیکفال؛ مجید رضایی بنفشه؛ رحمن شریفی


ارزیابی روش‌های شی‌گرا، پیکسل مبنا و شبکه عصبی در تهیه نقشه زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و منطق بولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22034/jdmal.2021.534277.1340

فاطمه کمالی؛ محمد منصورمقدم؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد


پهنه‌بندی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه موردی: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1401

10.22034/jdmal.2022.549710.1377

علی اصغر طالبان فرد؛ مرتضی اکبری؛ محمود اعظمی راد


تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای گرد و غبار در استان آذربایجان غربی: واکاوی عوامل اثرگذار و منشاء رخدادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22034/jdmal.2022.550729.1378

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ امید رحمتی؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی؛ محمد جلالی


تهیه مدل حساسیت فرسایش بادی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش هامون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22034/jdmal.2022.551548.1382

وحید راهداری؛ سعیده ملکی؛ محدثه میر


ارزیابی کاربرد مدل نسبت فراوانی در شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین (مطالعه موردی: دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jdmal.2022.550268.1379

اعظم ابوالحسنی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ امید رحمتی؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ پائولو دی‌اودوریکو


تأثیرکاربری‌های مختلف ا راضی بر ترسیب کربن و فرسایش خاک در منطقه جزینک سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jdmal.2022.553384.1385

فرزاد طاهرخانی؛ عین اله روحی مقدم؛ علی صالحی


بررسی عملکرد خصوصیات خاک تحت عملیات‌های ذخیره نزولات در مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22034/jdmal.2022.554711.1386

حامد احمدپور؛ اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی