دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1400، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار

صفحه 1-18

مریم نعیمی؛ زندی فر سمیرا؛ محمد خسروشاهی؛ پروانه عشوری؛ حمید رضا عباسی


3. بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM

صفحه 31-46

الهام رفیعی ساردوئی؛ علی آذره؛ جواد رفیع شریف آباد؛ میثم جعفری گدنه


4. ردیابی و شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار در شهر کرمانشاه

صفحه 47-62

طوبی علیزاده؛ مجید رضایی بنفشه؛ غلامرضا گودرزی؛ سید هدایت شیخ قادری